Literatura

  623 entries « 1 of 32 »

  Chrząszcz J

  DSB = Das schwarze Buch von Gleiwitz Journal Article

  In: Gleiwitzer Jahrbuch, 1927.

  BibTeX | Tagi: Chudów, Czekanów, Pilchowice, Zimnice Małe

  Kürbis B (Ed.)

  RW = Roczniki wielkopolskie Book

  Warszawa, 1962.

  BibTeX | Tagi: Sądowel

  Engelbert K (Ed.)

  Lagerbuch = Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumslandes auf Grund der drei ältesten Neisser Lagerbücher Book Chapter

  In: Engelbert, K. (Ed.): Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, Würzburg, 1964.

  BibTeX | Tagi: Błotnica, ChróścinaSkoroszyce

  Chrząszcz J

  Ldb = Die Landbücher von Oppeln- Ratibor Journal Article

  In: Oberschlesische Heimat, no. 10, 1914, (Ldb).

  BibTeX | Tagi: Chudów, Kamieniec, Stare Gliwice, Zimnice Małe

  Adamska-Heś D; Heś R; Szołtysek R

  Dzieje zamku w Chudowie Book

  Katowice-Chudów, 2001.

  BibTeX | Tagi: Chudów

  Adamska D; Latocha A; Nowakowski D; Paroń A; Siehankiewicz M; Sikorski R

  SWŚ = Słownik wsi śląskich w średniowieczut, t. 1: Powiat lubiński Book

  2014.

  BibTeX | Tagi: Górzyn, Kłopotów, Nieszczyce

  Adamska D

  Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu Book

  Poznań-Wrocław, 2005.

  BibTeX | Tagi: Domanice, Jaźwina wschodnia, Kostrza, Maniów Mały

  Adamska D

  O wołowskim staroście Janie von Debitsch w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych Journal Article

  In: Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 2966, pp. 515-523, 2006.

  BibTeX | Tagi: Lubnów

  Andrzejewski T

  Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego Proceedings Article

  In: Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza: Powiat nowosolski, pp. 26, 2003.

  BibTeX | Tagi: Borów Polski, Miłaków

  Andrzejewski T

  Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny Book

  Nowa Sól, 2004.

  BibTeX | Tagi: Borów Polski, Miłaków

  Andrzejewski T

  Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI-XVII wieku Book

  Zielona Góra, 2007.

  BibTeX | Tagi: Borów Polski

  Andrzejewski T; Motyl K

  Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim. Zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów Book

  Nowa Sól, 2002.

  BibTeX | Tagi: Borów Polski, Miłaków

  Antoniewicz W; Wartołowska Z

  Mapa grodzisk w Polsce Journal Article

  In: Wrocław, pp. 29, 1964.

  BibTeX | Tagi: Bełcz Mały, Brzezimierz, Ciechów, Czernica, Kleczków, Maniów Mały, Mikołów, Mokra, Nowogród Bobrzański, Pątnów Legnicki, Płużnica, Pogalewo, Radzyna, Strachów

  Bagniewski Z

  Wyniki badań sondażowych na grodziskach w powiecie Kluczbork Journal Article

  In: Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, pp. 42-47, 1972.

  BibTeX | Tagi: Bąków

  Bagniewski Z; Tomczak E

  Z badań średniowiecznych grodzisk powiatu gliwickiego Journal Article

  In: Zeszyty Gliwickie, vol. IX, 1972.

  BibTeX | Tagi: Labedy

  Bandurska Z

  Studium Historyczno-Architektoniczne dworu w Słupicach Book

  P.K.Z., Wrocław, 1977.

  BibTeX | Tagi: Słupice

  Bandurska Z

  Historia zamku w Otmęcie Book

  Wrocław, 1980, ((maszynopis udostępniony przez autorkę)).

  BibTeX | Tagi: Otmęt

  Bartke H

  So schön war Leobschütz Book

  Fürstenfeldbruck, 1986.

  BibTeX | Tagi: Głubczyce

  Behla R

  Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland Book

  Berlin, 1888.

  BibTeX | Tagi: Brzezimierz, Jakubów, Maniów Mały, Mokra, Ryczeń, Sądowel

  Beier G

  Die Dörfer des Kreises Leobschütz Book

  Dülmen, 1990.

  BibTeX | Tagi: Branice, Wlodzienin

  623 entries « 1 of 32 »