Nowe Miasteczko, zamek (ob. nieistniejący)

NOWE MIASTECZKO, fragment mapy Messtischblatt z lokalizacją zamku

Zamek w Nowym Miasteczku zlokalizowano w obrębie fortyfikacji miejskich, w północno zachodniej części miasta lokacyjnego. Na temat średniowiecznego zamku, poza jego przybliżoną lokalizacją, niewiele wiadomo. Według opisu obiektu przytoczonego w dokumencie jego sprzedaży z 1623 r., głównym elementem założenia była bliżej nieokreślona, co najmniej …

Więcej…

Lubin, st. 79 (gm. Lubin), zamek (ob. nieistniejący)

LUBIN, widok zamku według ryciny z początku XX w. (za Klose 1924, s. 101)

Obiekt w Lubinie zbudowano na niewielkim, naturalnym wyniesieniu, otoczonym terenem podmokłym, nieco na  południowy wschód od miasta lokacyjnego. Najstarszym elementem tego zamku jest wieża, położona w północnym narożniku dziedzińca. Budowla ta, zachowana jedynie w partiach fundamentowych, została wzniesiona z kamienia na planie czworoboku o …

Więcej…

Grodziec, zamek

GRODZIEC, Zamek gmina Jasienica

Zamek w Grodźcu Śląskim położony jest w terenie pagórkowatym, na niewielkim wniesieniu, za sztucznym nasypem od płd. wzmocnionym murem oporowym z kamienia łamanego (z XVI w.). Pierwszym obiektem była wieża wzniesiona w XIV w. Wielowieżowy w latach 1552-1564 oraz 1691-1693. Remont w 1846 r., …

Więcej…

Rybnica Leśna, zamek Radosno

RYBNICA LEŚNA. Zamek Radosno. Relikty cylindrycznej wieży typu bergfried.

Zamek Radosno w Rybnicy Leśnej to zamek książęcy z wieżą typu bergfried, górski, o położeniu cyplowym. Zamek górny powstał w dwóch fazach lub etapach, na co wskazują różnice technologiczne wznoszonych murów, przede wszystkim zaś użyte zaprawy. Poniżej znajdowało się rozległe podzamcze, umocnione wałami. Pierwotny …

Więcej…

Lubrza, zamek

LUBRZA, wieża, rzut na poziomie przyziemia z chronologicznym rozwarstwieniem murów: 1. połowa XIV w.

Założenie obronne typu motte w Lubrzy zostało wzniesione w narożniku miasta lokacyjnego; zamek nizinny, na planie zbliżonym do prostokąta. Wieża wzniesiona zapewne w 1 połowie XIV wieku. Wieża lokalizowana jest w północno-zachodnim narożu ośrodka lokacyjnego. Wzniesiono ją na niewielkim kolistym wzniesieniu, na cyplu otoczonym …

Więcej…

Sulechów, zamek

SULECHÓW, zamek, widok od wschodu, fot. A. Legendziewicz

Zamek w Sulechowie zlokalizowany jest w pn.-wsch. narożu miejskiego ośrodka lokacyjnego, na niewielkim wzniesieniu. Składa się z trzech zróżnicowanych stylistycznie brył. Dominującym elementem jest gotycka wieża o planie zbliżonym do kwadratu, nakryta dachem namiotowym. Od pd. przylega do niej dwukondygnacyjne skrzydło barokowe z niską …

Więcej…

Świebodzin, zamek

ŚWIEBODZIN, zamek, widok od wschodu, fot. A. Legendziewicz

Zamek Książęcy w Świebodzinie, datowany na I połowę XIV wieku, położony jest na sztucznym płaskowyżu w pobliżu miasta lokacyjnego. Jego najstarszym elementem jest donjon – wieża mieszkalna o wymiarach około 10 x 15 metrów, zlokalizowana w południowo-wschodnim narożniku. Konstrukcja ta, wykonana z kamienia, zachowała …

Więcej…

Otmęt, zamek (ruiny)

OTMĘT, ruiny zamku – stan w lipcu 2023 r. (fot. P. Siemko)

Ruiny zamku w Otmęcie, dzielnicy Krapkowic był położony na wyrównanym terenie lekko pochylonym w kierunku płd.  Na terenie zamkowym położony był kościół parafialny, a całość otoczona była murem, który zachował się częściowo koło obecnego kościoła. Z zamku zachowały się nikłe reszty – fragment ściany …

Więcej…

Racibórz, zamek

RACIBÓRZ, zamek z lotu ptaka, 2019 rok (Fot. Fallaner, CC BY-SA 4.0, z Wikimedia Commons)

Zamek Piastowski w Raciborzu położony jest nad brzegiem rzeki Odry, na jej lewym brzegu. Niegdyś była to wyspa na rzece zwana ostrogiem. Mieszczą się w nim browar, punkt informacji turystycznej i kaplica. Budowę rozpoczęto najpóźniej w 1 poł. XIII w. od wznoszenia murów obronnych …

Więcej…