Celem „Katalogu zamków i dworów obronnych” jest zebranie i udostępnienie wyników interdyscyplinarnych badań kastellologicznych śląskich zamków i dworów obronnych prowadzanych od ponad 60 lat przez naukowców z różnych ośrodków. Oto nasz zespół!

  Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska

  Profesor, architekt, specjalista z zakresu badań, projektowania i ochrony obiektów zabytkowych, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jej pierwsze pasje badawcze były poświęcone kamienicom mieszczańskim i urbanistyce miast śląskich. Z biegiem lat coraz ważniejsza stawała się tematyka związana z architekturą obronną i rezydencjalną. Fundamentalne ustalenia wniosły badania nad początkami zamków na Śląsku, w tym dotyczące zamku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu oraz szeregu zamków górskich jak Wleń, Gryf, Książ, Grodno, Świny i Niesytno.

  Dr hab. Dagmara Adamska, prof. UWr

  Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk i historyk sztuki, mediewista, nauczyciel akademicki w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują dzieje średniowiecznego Śląska. Początkowo koncentrowały się na historii księstwa świdnicko-jaworskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących rycerstwa i krajobrazu kulturowego tego obszaru. Z biegiem czasu, badaniami objęła cały Śląsk, skupiając się na historii osadnictwa i ruralistyce. Jest członkiem zespołów badawczych „Atlas historyczny miast polskich” oraz „Słownik wsi śląskich w średniowieczu”.

  Dagmara Adamska Archeolog

  dr hab. inż. arch. Andrzej Legendziewicz, prof. PWr

  Doktor habilitowany nauk technicznych, architekt, historyk architektury, specjalista z zakresu badań architektonicznych i konserwacji obiektów zabytkowych, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Główne spektrum jego zainteresowań badawczych obejmuje architekturę świecką i sakralną doby średniowiecza oraz renesansu. Indywidualnie a także w zespołach interdyscyplinarnych prowadził pionierskie badania monumentalnych budowli na Śląsku m.in. zamków w Krośnie Odrzańskim, Kożuchowie, Koźlu; pałaców w Prószkowie, Siestrzechowicach i Żyrowej; ratuszy w Namysłowie, Wrocławiu, Zielonej Górze; kościołów w Brzegu, Namysłowie, Żaganiu, a ostatnio w katedrze w Opolu.

  artur legendziewicz

  Dr hab. Dominik Nowakowski, prof. IAE PAN

  Doktor habilitowany (prof. IAE PAN) archeolog mediewista, od 2005 r. zatrudniony w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Odział we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki średniowiecznego osadnictwa i budownictwa obronno-rezydencjonalnego na Śląsku, w szczególności wiejskich rezydencji. Stypendysta fundacji im. Alexandra von Humboldta w Berlinie oraz fundacji Pro Archaeologia Saxoniae w Lipsku. Członek towarzystwa zamkowego Castrum Bene, kierownik projektu „Słownik wsi śląskich w średniowieczu”.

  Dominik Nowakowski

  Dr Roland Mruczek

  Doktor, archeolog, historyk architektury, elektronik, specjalista z zakresu badań archeologiczno-architektonicznych zabytkowych zespołów staromiejskich, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą archeologii architektury i urbanistyki. Uczestnik wieloletnich, szerokopłaszczyznowych badań m.in. Wrocławia, Głogowa, Polkowic, Sobótki i góry Ślęży, Środy Śląskiej oraz wielu innych. Wśród badanych siedzib obronnych i rezydencji wymienić można wrocławski zamek lewobrzeżny, zamki Radosno i na Ślęży oraz motte w Pszczewie.

  Dr inż. arch. Aleksandra Marcinów

  Doktor nauk technicznych, architekt, specjalista z zakresu badań obiektów zabytkowych, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Badania naukowe koncentruje na zamkach i pałacach przebudowywanych na Śląsku w XIX oraz na początku XX w.  m.in. zamku Grodziec oraz Czocha w których prace prowadził niemiecki architekt Bodo Ebhardt. Zainteresowanie osobą Ebhardta  doprowadziło do bycia kuratorem cyklu wystaw poświęconych jego postaci. Interesuje się również zagadnieniem współczesnych adaptacji obiektów zabytkowych w szczególności rezydencjonalnych.

  Aleksandra Marcinow

  Dr Piotr Siemko

  Prawnik, notariusz, doktor nauk technicznych z zakresu architektury i urbanistyki, kolekcjoner publikacji z zakresu historii, archeologii, architektury i historii sztuki Śląska, kolekcjoner ikonografii Śląska (grafik, fotografii, pocztówek) oraz map. Hobbystyczne zainteresowanie przeszłością Śląska, w szczególności Górnego, zaowocowało publikacjami z zakresu sztuki, architektury drewnianej i murowanej, genealogii, a przede wszystkim ikonografii. Badania siedzib rycerskich na ziemi gliwickiej, które były przedmiotem rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem 11 publikacji książkowych, 2 broszurowych oraz artykułów, których większość opublikowano w „Roczniku Muzeum w Gliwicach”.

  Dr Maria Legut-Pintal

  Archeolog, historyk architektury, zajmuje się badaniami nad średniowiecznym krajobrazem kulturowym, przede wszystkim zamkami, miastami i zanikłymi wsiami.

  Dr Radosław Biel

  Doktor nauk inżynieryjno-technicznych, archeolog, popularyzator nauki, administrator strony „Katalogu Zamków i Dworów Obronnych Śląska”. Redaktor naczelny jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego „Archeologia Żywa”. Post-doc w Zakładzie Antropologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe oscylują głównie wokół nowoczesnych form i metod dokumentacji oraz prezentacji źródeł archeologicznych. Pasjonat technologii i gier komputerowych. Założyciel i prowadzący cyklu popularnonaukowych webinarów z cyklu „Kontekst”.