Katalog zamków i dworów obronnych

  Celem „Katalogu zamków i dworów obronnych” jest zebranie i udostępnienie wyników interdyscyplinarnych badań kastellologicznych śląskich zamków i dworów obronnych przeprowadzanych od ponad 60 lat przez naukowców z różnych ośrodków. W szczególności będą to inwentaryzacje, fotogrametrie, rozwarstwienia chronologiczne i próby datowania wybranych obiektów oraz ich cyfrowe rekonstrukcje. Katalog będzie dostępny w formie strony internetowej, wydany zostanie drukiem leksykon najważniejszych zamków śląskich oraz opracowane trzy e-booki opowiadające o siedzibach obronnych z terenu księstw świdnickiego, ziębickiego i nyskiego.

  Najnowsze obiekty

  Ostatnio dodane lub zaktualizowane obiekty w naszym katalogu

  • Złotniki (Wielkie), dzielnica Wrocławia, dwór (nieistniejący)
   Grodzisko w Złotnikach Wielkich, obecnie osiedle Wrocław-Złotniki, to pozostałość po średniowiecznym dworze obronnym związanym z księstwem wrocławskim. Znajduje się w dolinie Bystrzycy, na północny zachód od dawnego osiedla Złotniki. Obiekt, widoczny jako częściowo zniwelowany kopiec o wymiarach 31 × 34 m, otoczony był fosą. …

   Więcej…

  • Złotniki (Małe), st. 2, dzielnica Wrocławia, motte
   Grodzisko stożkowate w Złotnikach, obecnie osiedle Wrocław-Złotniki, to imponujący relikt średniowiecznego założenia obronnego związanego z księstwem wrocławskim. Zlokalizowane na terasie nadzalewowej Bystrzycy, grodzisko ma formę kopca na planie czworoboku o wymiarach u podstawy 27 × 29 m, otoczonego fosą. Badania archeologiczne odsłoniły pozostałości budynku …

   Więcej…

  • Zimna Woda, gm Lubin, pałac
   Pałac w Zimnej Wodzie to barokowy zabytek z historycznymi korzeniami sięgającymi XIV wieku. Znajduje się na łagodnym wzgórzu otoczonym podmokłymi łąkami, na północ od głównej drogi wiejskiej. Badania archeologiczne odsłoniły relikty starszych budowli, w tym piwnicę z ceglaną posadzką i sklepieniem kolebkowym. Pałac był …

   Więcej…

  • Mikulczyce, st. 14, osiedle Zabrza, motte
   W Zabrzu-Mikulczycach znajduje się średniowieczny obiekt obronny z XIII-XV wieku, położony na cyplu między dolinami Rokitnickiego i Mikulczyckiego Potoku. Główne elementy to kopiec o średnicy 35 metrów z fosą oraz pozostałości drewnianego budynku. W trakcie badań znaleziono tu ceramikę, bełty kuszy i strzemię, datowane …

   Więcej…

  • Żagań, st. 6, motte
   Na północno-wschodnich obrzeżach Żagania, około 1,5 km od miasta, znajduje się średniowieczny obiekt typu motte. Zachowany kopiec o czworobocznym planie i zaokrąglonych narożnikach jest częściowo zniszczony w wyniku pozyskiwania piasku. Pierwotnie otoczony fosą i wałem, obecnie zachowane są fragmenty od północy, wschodu i południa. …

   Więcej…

  • Wyszonowice, gm. Wiązów, motte
   Obiekt w Wyszonowicach leży w podmokłej dolinie Krynki, na północ od jej bezimiennego dopływu, około 0,4 km na południowy zachód od wsi. Tworzy go znacznie zniwelowany kopiec na planie prostokąta z zaokrąglonymi narożami o wymiarach 22,5 × 26 m u podstawy i 14,5 × …

   Więcej…

  • Janówka, gm. Ciepłowody, motte
   Obiekt w miejscowości Janówka znajduje się na krawędzi podmokłej doliny niewielkiego cieku Targowicka Woda, w centrum wsi, na wschód od zabudowań dawnego folwarku. Obiekt zachowany w postaci kopca owalnego o średnicy u podstawy ok. 40 m, na szczycie 30 m i wysokości ok. 1,5 …

   Więcej…

  • Grzymalin, gm. Miłkowice, motte
   Grodzisko stożkowate w Grzymalinie położone w dolinie Czarnej Wody to miejsce z historią sięgającą XIV wieku. Kopiec o wymiarach 23 x 28 m, otoczony był systemem dwóch fos rozdzielonych wałem. Od północnego wschodu prawdopodobnie znajdowało się podzamcze ogrodzone rowem. Obiekt został odkryty i opisany …

   Więcej…

  • Góra, wieża (nieistniejąca)
   Obiekt obronny w Górze, istniał co najmniej od pierwszej połowy XIV wieku i znajdował się w południowo-zachodniej części miasta lokacyjnego, w ciągu murów miejskich. Na rycinie F.B. Wernera widoczny jest jako dwupiętrowy budynek z dwuspadowym dachem. W XVII wieku obejmował stajnie, szopy, dom młyński …

   Więcej…

  ZOBACZ CAŁY KATALOG
  BĘDKOWICE, Messtischblatt z 1936 roku z zaznaczoną lokalizacją obiektu, oprac. Piotr Błoniewski

  Cele „Katalogu zamków i dworów obronnych Śląska”

  Celem „Katalogu zamków i dworów obronnych” jest stworzenie inwentaryzacji dla wybranych dolnośląskich obiektów obronnych, aktualizując stan wiedzy na ich temat i jednocześnie go upowszechniając. Naukowcy z kilku ośrodków wspólnie przygotują katalog zamków i dworów obronnych z całego Śląska. Zbiorą w ten sposób i podsumują wyniki badań tych zabytkowych obiektów z ostatnich 60 lat. Katalog będzie dostępny w formie strony internetowej, powstanie także leksykon w wersji papierowej i e-booków.

  Nasz zespół

  Wybierz osobę i zapoznaj się z artykułami jej/jego autorstwa

  Od ponad 60 lat naukowcy z różnych ośrodków badawczych prowadzą badania na zamkach i dworach obronnych Śląska – postanowiliśmy zebrać i udostępnić wyniki ich badań.

  PROF. DR HAB. INŻ. ARCH.

  Małgorzata Chorowska

  Dagmara Adamska Archeolog

  DR HAB., PROF. UWR

  Dagmara Adamska

  artur legendziewicz

  DR HAB. INŻ. ARCH., PROF. PWR

  Andrzej Legendziewicz

  Dominik Nowakowski

  DR HAB., PROF. IAE PAN

  Dominik Nowakowski

  Aleksandra Marcinow

  DR INŻ. ARCH. 

  Aleksandra Marcinów

  DR INŻ. ARCH.

  ARTUR KWAŚNIEWSKI

  DR

  Maria Legut-Pintal

  DR

  Artur Boguszewicz

  DR

  ROLAND MRUCZEK

  DR

  Piotr Siemko

  DR

  RADOSŁAW BIEL

  DR

  PIOTR BŁONIEWSKI

  MAREK BOGDAŁA

  ALEKSANDRA WALKOWSKA

  Licencja i ponowne wykorzystanie danych

  Dane dostępne w Katalogu są publikowane zgodnie z polityką Open Access i za zgodą właścicieli praw autorskich. Wykorzystanie danych podlega (o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej) licencji CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International). W związku z tym dane mogą być wykorzystywane wyłącznie z podaniem autora/dostawcy i wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Niniejsze postanowienie nie ogranicza korzystania z danych w Katalogu na podstawie innych ustaleń umownych lub tytułu prawnego.

  Ponieważ Katalog dostarcza danych głównie w otwartym dostępie, nie jest możliwe monitorowanie wykorzystania dostarczonych danych ani tego, jakie wyniki są przez nie generowane. Jednakże, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłaszania tych informacji, prosimy Cię jako użytkownika o współpracę przy zgłaszaniu wyników naukowych, które zostały wygenerowane przy użyciu Katalogu.

  Każdy użytkownik Katalogu jest zatem zobowiązany do:

  • w określonych wynikach zawsze wskazywać w zwykły sposób, że do ich wytworzenia wykorzystano infrastrukturę Katalogu, odnosząc się do wykorzystanych danych lub narzędzia;
  • prosimy o poinformowanie nas drogą mailową na adres zamki.pwr@host.wcss.pl, że wyniki zostały opublikowane.