Katalog zamków i dworów obronnych

  Celem „Katalogu zamków i dworów obronnych” jest zebranie i udostępnienie wyników interdyscyplinarnych badań kastellologicznych śląskich zamków i dworów obronnych przeprowadzanych od ponad 60 lat przez naukowców z różnych ośrodków. W szczególności będą to inwentaryzacje, fotogrametrie, rozwarstwienia chronologiczne i próby datowania wybranych obiektów oraz ich cyfrowe rekonstrukcje. Katalog będzie dostępny w formie strony internetowej, wydany zostanie drukiem leksykon najważniejszych zamków śląskich oraz opracowane trzy e-booki opowiadające o siedzibach obronnych z terenu księstw świdnickiego, ziębickiego i nyskiego.

  Najnowsze obiekty

  Ostatnio dodane lub zaktualizowane obiekty w naszym katalogu

  • Pątnów Legnicki, st. 1, (gm. Kunice), motte
   Obiekt w Pątnowie Legnickim zlokalizowano na płaskim polu, w obrębie doliny Kaczawy, ok. 0,25-0,3 km na południowy wschód od wschodniego krańca wsi. Obiekt niemal całkowicie zniszczony podczas prac związanych z regulacją Kaczawy. Na podstawie danych archiwalnych wiadomo, że było to okazałe założenie dwuczłonowe, którego …

   Więcej…

  • Ostrawa, st. 3, (gm. Wąsosz), motte
   Obiekt w Ostrawie zlokalizowano w obrębie podmokłej doliny Baryczy, ok. 0,9 km na północny zachód od dawnego majątku. Dwuczłonowe grodzisko stożkowate, którego głównym elementem jest nasyp założony na planie czworoboku z zaokrąglonymi narożami o wymiarach u podstawy 35 x 42 m, u góry 21 …

   Więcej…

  • Oporów (miasto Wrocław), dwór
   Dwór w Oporowie zlokalizowano na płaskim i suchym terenie, w centralnej części dawnej wsi, na północ od głównej drogi. Dwutraktowy dwór z sienią przelotową w części środkowej, ma dwie kondygnacje i wysokie użytkowe poddasze. Wewnątrz dworu pierwotnie znajdował się piaskowcowy portal z obramieniem ozdobionym …

   Więcej…

  • Nowogród Bobrzański, dwór (ob. nieistniejący)
   Dwór w Nowogrodzie Bobrzańskim zlokalizowano na cyplu wcinającym się w dolinę Bobru, około 100 m na zachód od rynku miasteczka. W latach 70. XX w. czytelne było owalne wyniesienie o średnicy około 50 m, z częściowo zachowaną fosą, obecna forma została ukształtowana w wyniku …

   Więcej…

  • Nowe Miasteczko, zamek (ob. nieistniejący)
   Zamek w Nowym Miasteczku zlokalizowano w obrębie fortyfikacji miejskich, w północno zachodniej części miasta lokacyjnego. Na temat średniowiecznego zamku, poza jego przybliżoną lokalizacją, niewiele wiadomo. Według opisu obiektu przytoczonego w dokumencie jego sprzedaży z 1623 r., głównym elementem założenia była bliżej nieokreślona, co najmniej …

   Więcej…

  • Nieszczyce, st. 35 (gm. Rudna), motte
   Obiekt w Nieszczycach zlokalizowano na krawędzi wysoczyzny i podmokłych łąk, na wschód od folwarku i nowożytnego pałacu. Grodzisko stożkowate zachowane w formie kopca założonego na planie owalu o średnica nasypu u podstawy ok. 28 m, u góry ok. 15 m i wysokości 2,5- m. …

   Więcej…

  • Płużnica Wielka, st. 4 (gm. Strzelce Opolskie), motte
   Grodzisko stożkowate w Płużnicy Wielkiej to obiekt, którego głównym elementem jest nasyp na planie koła o średnicy u podstawy 25 m, u góry 20 m i wysokości do 2,5 m. Kopiec otacza fosą o szerokości ok. 5 m, w części południowo-wschodniej przechodząca z rozległy …

   Więcej…

  • Mokra, st. 1 (miasto Wrocław), motte
   Grodzisko stożkowate w Mokrej zbudowano wśród podmokłych łąk, w sąsiedztwie niewielkiego rowu, ok. 100 m na południe od najbliższych zabudowań wsi. zachowane w postaci nasypu założonego na planie czworoboku o zaokrąglonych narożach i wymiarach u podstawy 26 x 31 m, u góry 16 x …

   Więcej…

  • Mikołów, st. 1 (gm. Mikołów), motte
   Dwór na kopcu w Mikołowie zbudowano na na naturalnym wyniesieniu, w widłach rzeki Jamny i niewielkiego strumienia. Pierwotnie założenie obronne z Mikołowa miało się składać z dwóch przylegających do siebie nasypów. Główny człon ma formę kopca założonego na planie owalu o średnicy u podstawy …

   Więcej…

  ZOBACZ CAŁY KATALOG
  BĘDKOWICE, Messtischblatt z 1936 roku z zaznaczoną lokalizacją obiektu, oprac. Piotr Błoniewski

  Cele „Katalogu zamków i dworów obronnych Śląska”

  Celem „Katalogu zamków i dworów obronnych” jest stworzenie inwentaryzacji dla wybranych dolnośląskich obiektów obronnych, aktualizując stan wiedzy na ich temat i jednocześnie go upowszechniając. Naukowcy z kilku ośrodków wspólnie przygotują katalog zamków i dworów obronnych z całego Śląska. Zbiorą w ten sposób i podsumują wyniki badań tych zabytkowych obiektów z ostatnich 60 lat. Katalog będzie dostępny w formie strony internetowej, powstanie także leksykon w wersji papierowej i e-booków.

  Nasz zespół

  Wybierz osobę i zapoznaj się z artykułami jej/jego autorstwa

  Od ponad 60 lat naukowcy z różnych ośrodków badawczych prowadzą badania na zamkach i dworach obronnych Śląska – postanowiliśmy zebrać i udostępnić wyniki ich badań.

  PROF. DR HAB. INŻ. ARCH.

  Małgorzata Chorowska

  Dagmara Adamska Archeolog

  DR HAB., PROF. UWR

  Dagmara Adamska

  artur legendziewicz

  DR HAB. INŻ. ARCH., PROF. PWR

  Andrzej Legendziewicz

  Dominik Nowakowski

  DR HAB., PROF. IAE PAN

  Dominik Nowakowski

  DR

  ROLAND MRUCZEK

  Aleksandra Marcinow

  DR INŻ. ARCH. 

  Aleksandra Marcinów

  DR

  Piotr Siemko

  DR

  Maria Legut-Pintal

  DR

  RADOSŁAW BIEL

  Licencja i ponowne wykorzystanie danych

  Dane dostępne w Katalogu są publikowane zgodnie z polityką Open Access i za zgodą właścicieli praw autorskich. Wykorzystanie danych podlega (o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej) licencji CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International). W związku z tym dane mogą być wykorzystywane wyłącznie z podaniem autora/dostawcy i wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Niniejsze postanowienie nie ogranicza korzystania z danych w Katalogu na podstawie innych ustaleń umownych lub tytułu prawnego.

  Ponieważ Katalog dostarcza danych głównie w otwartym dostępie, nie jest możliwe monitorowanie wykorzystania dostarczonych danych ani tego, jakie wyniki są przez nie generowane. Jednakże, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłaszania tych informacji, prosimy Cię jako użytkownika o współpracę przy zgłaszaniu wyników naukowych, które zostały wygenerowane przy użyciu Katalogu.

  Każdy użytkownik Katalogu jest zatem zobowiązany do:

  • w określonych wynikach zawsze wskazywać w zwykły sposób, że do ich wytworzenia wykorzystano infrastrukturę Katalogu, odnosząc się do wykorzystanych danych lub narzędzia;
  • prosimy o poinformowanie nas drogą mailową na adres zamki.pwr@host.wcss.pl, że wyniki zostały opublikowane.