Katalog Zamków i dworów obronnych Śląska

  Cel naszego projektu

  Celem „Katalogu zamków i dworów obronnych” jest zebranie i udostępnienie wyników interdyscyplinarnych badań kastellologicznych śląskich zamków i dworów obronnych przeprowadzanych od ponad 60 lat przez naukowców z różnych ośrodków. W szczególności będą to inwentaryzacje, fotogrametrie, rozwarstwienia chronologiczne i próby datowania wybranych obiektów oraz ich cyfrowe rekonstrukcje. 

  Katalog będzie dostępny w formie strony internetowej, wydany zostanie drukiem leksykon najważniejszych zamków śląskich oraz opracowane trzy e-booki opowiadające o siedzibach obronnych z terenu księstw świdnickiego, ziębickiego i nyskiego.

  BĘDKOWICE, plan dworu na numerycznym modelu terenu, oprac. Piotr Błoniewski

  Finansowanie

  Prace nad katalogiem są możliwe dzięki finansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki z modułu: Dziedzictwo narodowe, nr rej. NPRH/DN/SP/495215/2021/10.

  Z czego jesteśmy dumni

  Dotychczasowe osiągnięcia

  W ramach projektu pt. „Katalog zamków i dworów Śląska”, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki z modułu: Dziedzictwo narodowe, już na ten moment wprowadzono wszystkie dane pozyskane w ramach wcześniejszego projektu pn. „Od grodu do zamku” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W jego efekcie blisko 1000 obiektów funkcjonujących jako grodziska i zamki w dokumentacji konserwatorskiej, na podstawie wstępnej weryfikacji, wybrano grupę ok. 200 obiektów, dla której wykonano szczegółową dokumentację na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Przeprowadzono weryfikacyjne badania terenowe, w tym sondażowe badania archeologiczne na wybranych obiektach (m.in. Rokitnica st. 2, Rokitnica st. 3, Sędziszowa st. 1, Sędziszowa st. 3, Wojcieszyn st. 10)

  W wyniku realizacji projektu wykonano dokumentację w formie kart obiektów zawierającą ok. 1000 rycin – planów warstwicowych, wizualizacji i przekrojów. Wśród opracowywanych obiektów były nowoodkryte stanowiska, niefunkcjonujące dotychczas w dokumentacji konserwatorskiej oraz stanowiska, dla których wykonane analizy pozwoliły na wstępną weryfikację chronologii, funkcji lub zasięgu. Autorzy projektu mają nadzieję, że przygotowana dokumentacja stanie się podstawą do dalszych, szczegółowych badań opracowywanych obiektów, a także popularyzacji pozostałości grodów i zamków jako ważnego składnika dziedzictwa kulturowego.

  Artykuły na temat projektu

  Powstanie katalog śląskich zamków i dworów obronnych. Co w nim znajdziemy? / 31.08.2022 / pwr.edu.pl

  Patronat medialny

  30+

  Years of experience

  4K+

  Happy customers

  15K+

  Projects completed

  30+

  Years of experience