Oporów (miasto Wrocław), dwór

WROCŁAW-OPORÓW, obecny widok dworu od strony E, 2023 r. (fot. D. Nowakowski)

Dwór w Oporowie zlokalizowano na płaskim i suchym terenie, w centralnej części dawnej wsi, na północ od głównej drogi. Dwutraktowy dwór z sienią przelotową w części środkowej, ma dwie kondygnacje i wysokie użytkowe poddasze. Wewnątrz dworu pierwotnie znajdował się piaskowcowy portal z obramieniem ozdobionym …

Więcej…

Letnica, st. 12 (gm. Świdnica), motte

LETNICA, plan warstwicowy i przekrój obiektu (za Nowakowski 2008, s. 496, ryc. 163)

Gródek w Letnicy wzniesiono na krawędzi podmokłej łąki, w pobliżu niewielkiego garbu terenowego, w centrum wsi, na zapleczu dawnego majątku. Założenie otoczone jest szczątkowo zachowanym murem obronnym, zbudowanym z kamieni polnych oraz fosą i niskim wałem ziemnym, zachowanym jedynie od strony południowej. Założenie popadło …

Więcej…