Pątnów Legnicki, st. 1, (gm. Kunice), motte

  Obiekt w Pątnowie Legnickim zlokalizowano na płaskim polu, w obrębie doliny Kaczawy, ok. 0,25-0,3 km na południowy wschód od wschodniego krańca wsi. Obiekt niemal całkowicie zniszczony podczas prac związanych z regulacją Kaczawy. Na podstawie danych archiwalnych wiadomo, że było to okazałe założenie dwuczłonowe, którego głównym elementem był nasyp o planie prostokąta i wymiarach u podstawy ok. 45 x 50 m i wysokości ok. 1 m. Na podstawie zabytków pozyskanych z powierzchni i badań amatorskich obiekt datowano na XIV-XV w.

  Lokalizacjawoj. dolnośląskie, pow. legnicki, gm. Kunice
  Współrzędne51.243179 N, 16.227777 E
  Obszar AZP77-21
  Chronologiapełne średniowiecze, późne średniowiecze
  AutorzyDominik Nowakowski
  Data udostępnienia26.12.2023
  PĄTNÓW LEGNICKI, schematyczny plan założenia obronnego z okresu międzywojennego (archiwum MAW, sygn. 381, teczka Kr. Liegnitz)
  PĄTNÓW LEGNICKI, schematyczny plan założenia obronnego z okresu międzywojennego (archiwum MAW, sygn. 381, teczka Kr. Liegnitz)

  Jak cytować?

  Nowakowski Dominik. Pątnów Legnicki, st. 1, (gm. Kunice), motte, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/patnow-legnicki-gm-kunice-st-1-motte/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]. Data dostępu: 19.04.2024.

  Zdjęcia, ryciny, ilustracje, plany, przekroje, etc. – jak w podpisach

  Opis

  Przynależność administracyjna

  Obecna: Pątnów Legnicki (Panten, Kr. Liegnitz, MBl. 2762), gm. Kunice, pow. legnicki, woj. dolnośląskie; stan. nr 1, AZP 2/77-21

  Przynależność historyczna: księstwo legnickie

  Lokalizacja

  Na płaskim polu, w obrębie doliny Kaczawy, ok. 0,25-0,3 km na SE od E krańca wsi.

  Wybór źródeł do dziejów miejscowości i dóbr ziemskich:

  • 1362 – książę Ludwik I brzeski wystawił dokument w Panthenau (UbSL, s. 158)
  • 1427 – Hincza von Panthenaw, starosta legnicki (CDS, XXXV, s. 78)
  • 1448 – Panthen (SRS, XII, s. 102)

  Opis obiektu

  Obiekt został niemal całkowicie zniszczony podczas prac związanych z regulacją Kaczawy. Z dostępnych danych archiwalnych wynika, że był to okazałe założenie dwuczłonowe. Jego głównym elementem był nasyp o planie prostokąta, o wymiarach u podstawy około 45 x 50 metrów i wysokości około 1 metra. Kopiec otoczony był obwodem obronnym, składającym się z podwójnego systemu fos i wałów. Fosa wewnętrzna miała szerokość około 8 metrów, wał około 16-18 metrów, a fosa zewnętrzna około 6 metrów.

  Z wykonanego w okresie międzywojennym zdjęcia lotniczego wynika, że do fosy zewnętrznej przylegał kolejny wał o znacznej szerokości rozsypiska. Fosę wewnętrzną przy południowo-zachodnim narożniku przecinała wąska ziemna grobla. Od strony wschodniej do fosy wewnętrznej przylegał drugi człon założenia, założony na planie trapezu o długości około 65-70 metrów i szerokości około 30-60 metrów.

  Podczas badań prowadzonych w 1904 roku na majdanie stwierdzono warstwę kulturową o miąższości około 1 metra, w której zalegały węgle drzewne, przepalone cegły, fragmenty ceramiki, liczne gwoździe, kości zwierzęce oraz grot bełtu. Na podstawie pozyskanych z powierzchni oraz z badań amatorskich materiałów, obiekt datowany jest na XIV-XV wiek.

  Ilustracje

  Ilustracje

  Literatura

  Wzmianki konkretnie o tym obiekcie

  Hellmich 1930, s. 45; Kaźmierczyk, Trudzik 1962, s. 24-25; Antoniewicz, Wartołowska 1964, s. 40; Pawłowski 1978, s. 305; Prus 2007, s. 90; Nowakowski 2017, s. 383-384

  Antoniewicz W; Wartołowska Z

  Mapa grodzisk w Polsce Journal Article

  In: Wrocław, pp. 29, 1964.

  BibTeX

  Hellmich M

  Schlesische Wehranlagen Journal Article

  In: Altschlesien, vol. 3, pp. 40–41, 1930.

  BibTeX

  Nowakowski D

  Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne Book

  2017.

  BibTeX

  Pawłowski A

  Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu PhD Thesis

  KHASiT Politechniki Wrocławskiej, 1978.

  BibTeX

  Prus O

  Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych Dolnego Śląska, cz. 2: Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych z terenu byłego województwa legnickiego do 1982 roku Book

  2007.

  BibTeX

  Graber E (Ed.)

  CDS XXXV = Codex Diplomaticus Silesiae, Die Inventare der nichtsstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Jauer, Bd. XXXV Collection

  Priebatsch's Buchhandlung, Breslau, 1930.

  BibTeX

  Markgraf H (Ed.)

  SRS X = Scriptores Rerum Silesiacarum, t. X: Annales Glogovienses bis zum Jahre 1493 nebst urkundlichen Beilagen Collection

  Breslau, 1887, (używany skrót również 'Annales…').

  BibTeX

  Schirrmacher F W (Ed.)

  UbSL = Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes bis zum Jahre 1455 Collection

  Liegnitz, 1866.

  BibTeX

  Lokalizacja