Płużnica Wielka, st. 4 (gm. Strzelce Opolskie), motte

  Grodzisko stożkowate w Płużnicy Wielkiej to obiekt, którego głównym elementem jest nasyp na planie koła o średnicy u podstawy 25 m, u góry 20 m i wysokości do 2,5 m. Kopiec otacza fosą o szerokości ok. 5 m, w części południowo-wschodniej przechodząca z rozległy czworoboczny staw. Warstwę kulturową na majdanie o miąższości 0,3 m tworzy szara próchnica zawierająca grudki polepy i gliny. Podczas badań sondażowych pozyskano fragmenty ceramiki datowane na XIV-XV w.

  Lokalizacjawoj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie
  Współrzędne50.471667 N, 18.473611 E
  Obszar AZP94-42
  Chronologiapóźne średniowiecze
  AutorzyDominik Nowakowski
  Data udostępnienia26.12.2023
  PŁUŻNICA WIELKA, widok części kopca i odcinka fosy od strony N (za Tomczak 2012, s. 153, ryc. 285)
  PŁUŻNICA WIELKA, widok części kopca i odcinka fosy od strony N (za Tomczak 2012, s. 153, ryc. 285)

  Jak cytować?

  Nowakowski Dominik. Płużnica Wielka, st. 4 (gm. Strzelce Opolskie), motte, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/pluznica-wielka-st-4-gm-strzelce-opolskie-motte/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]. Data dostępu: 19.04.2024.

  Zdjęcia, ryciny, ilustracje, plany, przekroje, etc. – jak w podpisach

  Opis

  Przynależność administracyjna

  Obecna: Płużnica Wielka (Groß Pluschnitz, Kr. Groß Strehlitz, MBl. 3255), gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, woj. opolskie; stan. nr 4, AZP 2/94-42

  Przynależność historyczna: księstwo opolskie

  Lokalizacja

  W dolinie niewielkiego cieku, na terenie parku, ok. 0,35 km na E od wsi

  Wybór źródeł do dziejów miejscowości i dóbr ziemskich:

  • 1302 – Plusnitz majori et minori (RS 2697)
  • 1335 – kościół w Plussnicz (RS 5409)
  • 1433-1472 – Adam Kiczka von der Plausnicz (ZDM, II, nr 464, 507; III, nr 618; V, nr 1400; RSW, nr 197, 204, 212, 215, 216; CDS, II, s. 58)
  • 1435 – Pelka von Blznicz (CDS, VI, nr 191)
  • 1449 – Mikołaj Młodszy z Płużnicy (CDS, VI, nr 224)
  • 1463-1472 – Adam z Płużnicy (CDS, VI, nr 265, 289)

  Opis obiektu

  Grodzisko stożkowate, którego głównym elementem jest nasyp na planie koła o średnicy u podstawy 25 m, u góry 20 m i wysokości do 2,5 m. Kopiec otacza fosą o szerokości ok. 5 m, w części południowo-wschodniej przechodząca z rozległy czworoboczny staw. Warstwę kulturową na majdanie o miąższości 0,3 m tworzy szara próchnica zawierająca grudki polepy i gliny. Podczas badań sondażowych pozyskano fragmenty ceramiki datowane na XIV-XV w.

  Ilustracje

  Ilustracje

  Literatura

  Wzmianki konkretnie o tym obiekcie

  Söhnel 1896, s. 94; Kozłowska 1956, poz. 149; Antoniewicz, Wartołowska 1964, s. 40; Macewicz, Wuszkan 1975, s. 258; Kaźmierczyk, Macewicz, Wuszkan 1977, s. 389-391; Pawłowski 1978, s. 306-307; Gorgolewski, Tomczak 1996, s. 75; Tomczak 2012, s. 150-153; Lewicki 2015, s. 181-183; Nowakowski 2017, s. 391-392

  Antoniewicz W; Wartołowska Z

  Mapa grodzisk w Polsce Journal Article

  In: Wrocław, pp. 29, 1964.

  BibTeX

  Gorgolewski W; Tomczak E

  Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka Book

  1996.

  BibTeX

  Kaźmierczyk J; Macewicz K; Wuszkan S

  Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej Book

  Opole, 1977.

  BibTeX

  Kozłowska W

  Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych Journal Article

  In: Kwartalnik Opolski, vol. 1, pp. 66, 1956.

  BibTeX

  Lewicki P

  Późnośredniowieczne gródki z obszaru Górnego Śląska Bachelor Thesis

  Uniwersytet Jagielloński, 2015.

  BibTeX

  Macewicz K; Wuszkan S

  Wykaz stanowisk badanych przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych na terenie woj. opolskiego w latach 1972-1973 Journal Article

  In: Silesia Antiqua, vol. 17, pp. 250-258, 1975.

  BibTeX

  Nowakowski D

  Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne Book

  2017.

  BibTeX

  Pawłowski A

  Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu PhD Thesis

  KHASiT Politechniki Wrocławskiej, 1978.

  BibTeX

  Söhnel H

  Die Burgwälle Schlesiens nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung Journal Article

  In: vol. 6, iss. 1, pp. 89–106, 1896.

  BibTeX

  Wattenbach W (Ed.)

  CDS II = Codex Diplomaticus Silesiae, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominikaner und Dominikanerinnen in der Stadt Ratibor, Bd. II Collection

  Breslau, 1859.

  BibTeX

  Wattenbach W; Grünhagen C (Ed.)

  CDS VI = Codex Diplomaticus Silesiae, Registrum St. Wenceslai, Bd. VI Collection

  Breslau, 1865.

  BibTeX

  Grünhagen C; Wutke K (Ed.)

  CDS XVI = Codex Diplomaticus Silesiae, Regesten zur Schlesischen Geschichte 1301-1315, Bd. XVI Collection

  Breslau, 1892, (używany również skrót 'RS').

  BibTeX

  Wutke K; Randt E; Bellée H (Ed.)

  CDS XXIX = Codex Diplomaticus Silesiae, Regesten zur schlesischen Geschichte 1334-1337, Bd. XXIX Collection

  Breslau, 1923, (używany również skrót 'RS').

  BibTeX

  Meitzen A (Ed.)

  CDS IV = Codex Diplomaticus Silesiae, Urkunden Schlesischer Dörfer, zur Geschichte der ländlichen Verhältnisse und der Flureintheilung insbesondere, Bd. IV Conference

  Breslau, 1863.

  BibTeX

  Tomczak E

  Mało znane warownie Górnego Śląska Book

  Katowice, 2012.

  BibTeX

  S. Kuraś J S (Ed.)

  ZDM = Zbiór dokumentów małopolskich, t. I-VIII Collection

  Wrocław, 1978.

  BibTeX

  Lokalizacja