Nieszczyce, st. 35 (gm. Rudna), motte

  Obiekt w Nieszczycach zlokalizowano na krawędzi wysoczyzny i podmokłych łąk, na wschód od folwarku i nowożytnego pałacu. Grodzisko stożkowate zachowane w formie kopca założonego na planie owalu o średnica nasypu u podstawy ok. 28 m, u góry ok. 15 m i wysokości 2,5- m. Podczas badań powierzchniowych pozyskano kilka ułamków ceramiki naczyniowej datowanych na XIV-XV w.

  Lokalizacjawoj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Rudna
  Współrzędne51.553611 N, 16.407500 E
  Obszar AZP70-22
  Chronologiapóźne średniowiecze
  AutorzyDominik Nowakowski
  Data udostępnienia26.12.2023
  NIESZCZYCE, współczesny widok obiektu od strony SW, 2014 r. (fot. D. Nowakowski)
  NIESZCZYCE, współczesny widok obiektu od strony SW, 2014 r. (fot. D. Nowakowski, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/])

  Jak cytować?

  Nowakowski Dominik. Nieszczyce, st. 35 (gm. Rudna), motte, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/nieszczyce-st-35-gm-rudna-motte/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]. Data dostępu: 19.04.2024.

  Zdjęcia, ryciny, ilustracje, plany, przekroje, etc. – jak w podpisach

  Opis

  Przynależność administracyjna

  Obecna: Nieszczyce (Nistitz, Kr. Steinau/Wohlau, MBl. 2559), gm. Rudna, pow. lubiński, woj. dolnośląskie; stan. nr 35, AZP 121/70-22

  Przynależność historyczna: księstwo głogowskie

  Lokalizacja

  Na krawędzi wysoczyzny i podmokłych łąk, na E od folwarku i nowożytnego pałacu.

  Wybór źródeł do dziejów miejscowości i dóbr ziemskich:

  • 1300 – Nesticz (LF, E, 294)
  • 1428-1432 – dziedzicami wsi byli bracia Kasper, Jan i Mikołaj Nebelschützowie (SWŚ, I, 131)
  • 1473 – wymienieni dziedzice wsi Jan i Mikołaj Tasse zw. Zeren (SWŚ, I, 131)

  Opis obiektu

  Grodzisko stożkowate zachowane w formie kopca założonego na planie owalu o średnica nasypu u podstawy ok. 28 m, u góry ok. 15 m i wysokości 2,5 m. Nasyp otacza fosa o szerokości do 7 m. Prawdopodobnie na zewnątrz fosy znajdował się wał zewnętrzny, obecnie niemal całkowicie zniwelowany. Na plateau kopca pozostałości kilku grobów właścicieli majątku z okresu międzywojennego. Podczas badań powierzchniowych pozyskano kilka ułamków ceramiki naczyniowej datowanych na XIV-XV w.

  Ilustracje

  Ilustracje

  Dokumentacja w ramach projektu „Od grodu do zamku“

  Literatura

  Wzmianki konkretnie o tym obiekcie

  Adamska i in. 2014, s. 131–132; Nowakowski 2017, s. 374–375

  Adamska D; Latocha A; Nowakowski D; Paroń A; Siehankiewicz M; Sikorski R

  SWŚ = Słownik wsi śląskich w średniowieczut, t. 1: Powiat lubiński Book

  2014.

  BibTeX

  Nowakowski D

  Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne Book

  2017.

  BibTeX

  Markgraf H; Schulte W (Ed.)

  CDS XIV = Codex Diplomaticus Silesiae, Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis, Bd. XIV Collection

  Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis, Breslau, 1889, (także skrótowo jako LfeV; Lf; LF).

  BibTeX

  Lokalizacja