Nowe Miasteczko, zamek (ob. nieistniejący)

  Zamek w Nowym Miasteczku zlokalizowano w obrębie fortyfikacji miejskich, w północno zachodniej części miasta lokacyjnego. Na temat średniowiecznego zamku, poza jego przybliżoną lokalizacją, niewiele wiadomo. Według opisu obiektu przytoczonego w dokumencie jego sprzedaży z 1623 r., głównym elementem założenia była bliżej nieokreślona, co najmniej dwukondygnacyjna budowla. Później zamek miał zostać przebudowany na kamienicę mieszczańską.

  Lokalizacjawoj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Nowe Miasteczko
  Współrzędne51.691778 N, 15.729406 E
  Obszar AZP67-16
  Chronologiapełne średniowiecze, późne średniowiecze, nowożytność
  AutorzyDominik Nowakowski
  Data udostępnienia26.12.2023
  NOWE MIASTECZKO, fragment mapy Messtischblatt z lokalizacją zamku
  NOWE MIASTECZKO, fragment mapy Messtischblatt z lokalizacją zamku

  Jak cytować?

  Nowakowski Dominik. Nowe Miasteczko, zamek (ob. nieistniejący), Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/nowe-miasteczko-zamek/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]. Data dostępu: 19.04.2024.

  Zdjęcia, ryciny, ilustracje, plany, przekroje, etc. – jak w podpisach

  Opis

  Przynależność administracyjna

  Obecna: Nowe Miasteczko (niem. Neustädtel) gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie; stan. bez nr, AZP 67-16

  Przynależność historyczna: księstwo głogowskie

  Lokalizacja

  W obrębie fortyfikacji miejskich, w NW części miasta lokacyjnego

  Wybór źródeł do dziejów miejscowości i dóbr ziemskich:

  • 1296 – wzmiankowany districtus Nouestatensi (SUb, VI, nr 244)
  • 1302 – wzmiankowane nova Civitatas (RS 2700)
  • 1337 – Jan ścinawski sprzedał swoje prawa do księstwa głogowskiego książętom Henrykowi i Konradowi, panom Żagania i Oleśnicy (RS 5956)
  • 1342 – Jan ścinawski zastawił margrabiemu Karolowi opidum Lynde (LuBS, I, s. 160)
  • 1347 – Jan Luksemburski zhołdował dożywotnio Jana ścinawskiego z jego posiadłości, w tym miasteczka Tylia (LuBS, I, s. 168)
  • 1361 – książę Jan sprzedał miasto Henrykowi V głogowskiemu (LuBS, I, s. 181)
  • 1378 – podział księstwa głogowskiego, Nowe Miasteczko w dzielnicy kożuchowskiej (LuBS, I, s. 193)
  • 1409 – Jan Tauchsdorf jako dziedziczny pan miasta (Inv. Grünb., s. 71)
  • 1420 – Henryk głogowski potwierdził braciom Mikołajowi i Janowi Tauchsdorfom ich dobra po zmarłym ojcu Janie, w tym Nowe Miasteczko z młynami i folwarkami (CDS, XXIV, s. 72)
  • 1428-1450 – siedzieli tu bracia Mikołaj, Jan, Henryk i Jan Tauchsdorfowie (CDS, XXIV, s. 71, 72-75)
  • 1484-1486 – pisali się stąd bracia Kasper, Baltazar i Krzysztof Tauchsdorfowie (CDS, XXIV, s. 78-79, 119)
  • 1506 – Jan Tauchsdorf sprzedał swoje dobra, w tym siedzibę [Sitz] w Nowym Miasteczku braciom Janowi i Mikołajowi Rechenbergom ze Sławy (CDS, XXIV, s. 81)
  • 1508 – wzmiankowany dział Rechenbergów (CDS, XXIV, s. 108)
  • 1541 – Franz Rechenberg z Siedliska nadał dobra w Nowym Miasteczku Jerzemu Rechenbergowi z Otynia (CDS, XXIV, s. 85)
  • 1623 – Anna von Kittlitz, wdowa po Aleksie von Kittlitz, sprzedała zamek z wyposażeniem magistrowi Janowi Strausowi (Kolbe 1924, s. 65)

  Opis obiektu

  Na temat średniowiecznego zamku, poza jego przybliżoną lokalizacją, niewiele wiadomo. Według opisu obiektu przytoczonego w dokumencie jego sprzedaży z 1623 r., głównym elementem założenia była bliżej nieokreślona, co najmniej dwukondygnacyjna budowla. W jej otoczeniu znajdowały się zabudowania, w tym stodoła i mały domek oraz dziedziniec gospodarczy. W XVIII w. obiekt funkcjonował jako położony przy Bramie Bytomskiej browar, przedstawiony na widoku miasta F.B. Wernera. Później zamek miał zostać przebudowany na kamienicę mieszczańską (w okresie międzywojennym dom nr 100), położoną przy ulicy zw. Schloßgasse (ob. ul. Zamkowa). Mimo tego jeszcze w tym czasie czytelne było po nim tarasowe wyniesienie.

  Ilustracje

  Ilustracje

  Literatura

  Wzmianki konkretnie o tym obiekcie

  Kolbe 1924, s. 65-66; Kowalski 1970, s. 316; Kowalski 1976, s. 171; Kowalski 1987, s. 151; Lewczuk 2001, s. 165; Zawiślak 2003, s. 91-93; Nowakowski 2008, s. 367-368

  Kolbe E

  Geschichte der Stadt Neustädtel Book

  Neustädtel, 1924.

  BibTeX

  Kowalski S

  Zabytki Środkowego Nadodrza. Katalog architektury i urbanistyki Book

  Zielona Góra, 1976.

  BibTeX

  Kowalski S

  Zabytki województwa zielonogórskiego Book

  Zielona Góra, 1987.

  BibTeX

  Kowalski S

  Nowe Miasteczko Book Chapter

  In: Kaczmarczyk, Z.; Wędzki, A. (Ed.): Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie), t. II, pp. 316, Zielona Góra, 1970.

  BibTeX

  Lewczuk J

  Perspektywy badań nad późnym średniowieczem i okresem wczesnonowożytnym w południowej części Środkowego Nadodrza Journal Article

  In: Silesia Antiqua, vol. 42, pp. 149–176, 2001.

  BibTeX

  Nowakowski D

  Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu Book

  Wrocław, 2008.

  BibTeX

  Grünhagen C; Wutke K (Ed.)

  CDS XVI = Codex Diplomaticus Silesiae, Regesten zur Schlesischen Geschichte 1301-1315, Bd. XVI Collection

  Breslau, 1892, (używany również skrót 'RS').

  BibTeX

  Wutke K; Randt E; Bellée H (Ed.)

  CDS XXIX = Codex Diplomaticus Silesiae, Regesten zur schlesischen Geschichte 1334-1337, Bd. XXIX Collection

  Breslau, 1923, (używany również skrót 'RS').

  BibTeX

  Grünhagen C; Markgraf H (Ed.)

  LuB 1 = Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, Bd. 1 Collection

  Leipzig, 1881, (Publicationen aus den königlichen preußischen Staatsarchiven Bd. 7; alternatywny skrót LuBS).

  BibTeX

  Appelt H; Menzel J; Irgang W (Ed.)

  SUb VI = Schlesisches Urkundenbuch. Tom VI: 1291-1300 Collection

  Köln, 1998.

  BibTeX

  Zawiślak J

  Mury obronne Nowego Miasteczka Book Chapter

  In: Andrzejewski, T. (Ed.): Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, pp. 88-95, Nowa Sól, 2003.

  BibTeX

  Wutke K (Ed.)

  CDS XXIV = Codex Diplomaticus Silesiae, Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Die Kreise Grünberg und Freistadt, Bd. XXIV Bachelor Thesis

  1908, (Inv. Grünb.).

  BibTeX

  Lokalizacja