Nowogród Bobrzański, dwór (ob. nieistniejący)

  Dwór w Nowogrodzie Bobrzańskim zlokalizowano na cyplu wcinającym się w dolinę Bobru, około 100 m na zachód od rynku miasteczka. W latach 70. XX w. czytelne było owalne wyniesienie o średnicy około 50 m, z częściowo zachowaną fosą, obecna forma została ukształtowana w wyniku prac niwelacyjnych tego terenu. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, w tym w 1794 r. na zlecenie ówczesnego właściciela, został zburzony, w 1798 r. w tym samym miejscu zbudowano nowy zamek, który uległ zniszczeniu w 1945 r.

  Lokalizacjawoj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Nowogród Bobrzański
  Współrzędne51.802290 N, 15.244732 E
  Obszar AZP65-11
  Chronologiapełne średniowiecze, późne średniowiecze
  AutorzyDominik Nowakowski
  Data udostępnienia23.12.2023
  NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, plan warstwicowy i przekrój obiektu (za Nowakowski 2008, s. 369, ryc. 76)
  NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, plan warstwicowy i przekrój obiektu (za Nowakowski 2008, s. 369, ryc. 76)

  Jak cytować?

  Nowakowski Dominik. Nowogród Bobrzański, dwór (ob. nieistniejący), motte, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/nowogrod-bobrzanski-dwor/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]. Data dostępu: 19.04.2024.

  Zdjęcia, ryciny, ilustracje, plany, przekroje, etc. – jak w podpisach

  Opis

  Przynależność administracyjna

  Obecna: Nowogród Bobrzański (niem. Naumburg a. Bober) gm. loco, pow. zielonogórski, woj. lubuskie; stan. 1, AZP 1/65-11

  Przynależność historyczna: księstwo głogowskie, księstwo żagańskie

  Lokalizacja

  Na cyplu wcinającym się w dolinę Bobru, około 100 m na W od rynku miasteczka.

  Wybór źródeł do dziejów miejscowości i dóbr ziemskich:

  • 1202 – Wisław kasztelan de Nouo Castro (SUb, I, nr 77)
  • 1217 – Henryk Brodaty sprowadził do Nowogrodu augustianów i nadał im znaczne dobra, w tym prawo patronatu nad kościołem św. Bartłomieja; w dokumencie wymienione montis castri (SUb, I, nr 352)
  • 1226 – biskup Wawrzyniec przekazał augustianom de Novocastro dziesięciny, w tym z gruntów położonych w pobliżu grodu [castrum] (SUb, I, nr 270)
  • 1227 – wzmiankowany nowy kościół NMP in Nouo Castro (SUb, I, nr 284)
  • 1284 – poświadczona parafia i proboszcz (SUb, V, nr 116, 121)
  • 1296 – kasztelan Mikołaj von Borschnitz (SUb, VI, nr 270)
  • 1297 – kasztelan Reinold (SUb, VI, nr 320)
  • 1310 – książęta głogowscy nadali Dytrykowi von Seidlitz jako dożywotnie lenno zamek [Burg] w Nowogrodzie, przeznaczając na jego odbudowę część dochodu z mennicy żagańskiej (RS 3173)
  • 1312 – podział dzielnicy głogowskiego, wymieniony dystrykt nowogrodzki w księstwie głogowskim (LuBS, I, s. 121)
  • 1329 – Henryk żagański oddał swoje księstwo w lenno Janowi Luksemburskiemu (LuBS., I, s. 130)
  • 1353 – Henryk Syfridisdorff jako starosta Ulryka Packa z Żar (RŚl, II, nr 862)
  • 1378 – podział księstwa głogowskiego, Nowogród w części żagańskiej Henryka VI Starszego (LuBS, I, s. 193)
  • 1439-1461 – weichbild nowogrodzki jako oprawa wdowia należał do księżnej Scholastyki (Heinrich 1911, s. 116)
  • 1461 – Jerzy z Podiebradów zhołdował ziemie księcia Jana II żagańskiej (LuBS, I, s. 204)
  • 1462 – Jan II żagański za zgodą braci sprzedał Janowi Knobelsdorfowi dobra w weichbildzie nowogrodzkim, w tym zamek [Schloß] (RSL, nr 157)
  • 1472 – Jan II żagański sprzedał ziemię żagańską z Nowogrodem książętom saskim Ernestowi i Albrechtowi (LuBS, I, s. 213, 215)
  • 1474 – Maciej Korwin zhołdował Albrechta saksońskiego z księstwa żagańskiego, w tym miasta i zamku [slos] w Nowogrodzie (LuBS, I, s. 216)

  Opis obiektu

  Obecna forma obiektu ukształtowana została w znacznym stopniu w wyniku prac niwelacyjnych prowadzonych w związku z cyklicznymi wylewami Bobru. Jeszcze w latach 70. XX w. czytelne było owalne wyniesienie o średnicy około 50 m, z częściowo zachowaną fosą od strony południowo-wschodniej. Obiekt wielokrotnie przebudowywany, w tym w 1794 r. na zlecenie ówczesnego właściciela, który nakazał zburzyć stary zamek położony na pagórku, w zachodniej części miasta. Jednym z elementów starego założenia miała być podpiwniczona wieża. Na widoku miasta F.B. Wernera przedstawione dwa ustawione równolegle do siebie murowane budynki, w tym jeden, dwupiętrowy, zakończony wieżyczką (sygnaturką?). Od strony miast zamek zabezpieczał niewielki budynek bramny.

  W 1798 r. w tym samym miejscu zbudowano nowy zamek, który uległ zniszczeniu w 1945 r.

  Ilustracje

  Mapy

  Ikonografia i zdjęcia

  Literatura

  Wzmianki konkretnie o tym obiekcie

  Müller 1837, s. 195-198; Heinrich 1911; Hellmich 1930, s. 45; Uhtenwoldt 1938, s. 84; Guerquin 1957, s. 61; Pilch, K. 1962, s. 106; Antoniewicz, Wartołowska 1964, s. 39; Szczegóła 1970, s. 325, 328-329; Kowalski 1976, s. 173; Kowalski 1987, s. 152-153; Weczerka 1977, s. 329; Pawłowski 1978, s. 295; Grundmann 1982, s. 156; Lewczuk 1993, s. 478; Lewczuk 2001, s. 165; Nowakowski 2008, s. 368-371

  Antoniewicz W; Wartołowska Z

  Mapa grodzisk w Polsce Journal Article

  In: Wrocław, pp. 29, 1964.

  BibTeX

  Grundmann G

  Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien, Bd. 1. Die mittelalterlichen Burgruinen und Wohntürme Book

  Frankfurt am Main, 1982.

  BibTeX

  Guerquin B

  Zamki śląskie Book

  Warszawa, 1957.

  BibTeX

  Heinrich A

  Geschichte des Fürstentums Sagan. Bd. 1 Book

  Sagan, 1911.

  BibTeX

  Hellmich M

  Schlesische Wehranlagen Journal Article

  In: Altschlesien, vol. 3, pp. 40–41, 1930.

  BibTeX

  Kowalski S

  Zabytki Środkowego Nadodrza. Katalog architektury i urbanistyki Book

  Zielona Góra, 1976.

  BibTeX

  Kowalski S

  Zabytki województwa zielonogórskiego Book

  Zielona Góra, 1987.

  BibTeX

  Lewczuk K

  Grodziska województwa zielonogórskiego – nowo odkryte i zweryfikowane pozytywnie w czasie akcji AZP w latach 1980-1991 Journal Article

  In: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, vol. 34, pp. 475, 1993.

  BibTeX

  Lewczuk J

  Perspektywy badań nad późnym średniowieczem i okresem wczesnonowożytnym w południowej części Środkowego Nadodrza Journal Article

  In: Silesia Antiqua, vol. 42, pp. 149–176, 2001.

  BibTeX

  Müller K A

  Vaterländische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens (beider Antheile) so wie der Grafschaft Glatz Book

  Glogau, 1844.

  BibTeX

  Nowakowski D

  Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu Book

  Wrocław, 2008.

  BibTeX

  Pawłowski A

  Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu PhD Thesis

  KHASiT Politechniki Wrocławskiej, 1978.

  BibTeX

  Pilch J; Pilch K

  Zabytki Dolnego Śląska Book

  Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962.

  BibTeX

  Grünhagen C; Wutke K (Ed.)

  CDS XVI = Codex Diplomaticus Silesiae, Regesten zur Schlesischen Geschichte 1301-1315, Bd. XVI Collection

  Breslau, 1892, (używany również skrót 'RS').

  BibTeX

  Grünhagen C; Markgraf H (Ed.)

  LuB 1 = Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, Bd. 1 Collection

  Leipzig, 1881, (Publicationen aus den königlichen preußischen Staatsarchiven Bd. 7; alternatywny skrót LuBS).

  BibTeX

  Appelt H; Irgang W (Ed.)

  SUb I = Schlesisches Urkundenbuch. Tom I Collection

  Köln, 1963.

  BibTeX

  Appelt H; Menzel J; Irgang W (Ed.)

  SUb V = Schlesisches Urkundenbuch. Tom V: 1282-1290 Collection

  Köln-Weimar-Wien, 1993.

  BibTeX

  Appelt H; Menzel J; Irgang W (Ed.)

  SUb VI = Schlesisches Urkundenbuch. Tom VI: 1291-1300 Collection

  Köln, 1998.

  BibTeX

  Szczegóła Z

  Nowogród Bobrzański Book Chapter

  In: Kaczmarczyk, Z.; Wędzki, A. (Ed.): Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie), t. II, pp. 325-335, Zielona Góra, 1970.

  BibTeX

  Uhtenwoldt H

  Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens Book

  Breslau, 1938.

  BibTeX

  Weczerka H

  Handbuch der Historischen Stätten – Schlesien Book

  Stuttgart, 1977.

  BibTeX

  Korta W (Ed.)

  RŚl II = Regesty śląskie. T. II, 1349-1354 Collection

  Wrocław, 1983.

  BibTeX

  Lokalizacja